Pörög a külkereskedelem

2011. januárban a külkereskedelmi termékforgalom volumene jelentősen nőtt, az exporté 21, az importé 23%-kal haladta meg az előző évi szintet. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 110 milliárd forintot (401 millió eurót) tett ki, 12 milliárd forinttal (61 millió euróval) kevesebbet, mint 2010. januárban.

Az első havi kivitel értéke 1675 milliárd forint (6,1 milliárd euró), a behozatalé 1565 milliárd forint (5,7 milliárd euró) volt, ezzel az export forintértéke már meghaladta, az importé még nem érte el a gazdasági világválság előtti – 2008. év azonos időszaki – szintet.

A 2011. januári forgalom forintban mért árszínvonala importban 7,9, exportban 6,1%-kal emelkedett az előző év első hónapjához viszonyítva, a cserearány 1,7%-kal romlott. A forint a dollárhoz képest több mint 9, míg az euróhoz mérten mindössze 2,3%-kal értékelődött le. A kivitel háromötödét, a behozatal közel felét adó gépek és szállítóeszközök volumene mindkét forgalmi irányban közel negyedével nőtt az elmúlt évihez viszonyítva. Az árufőcsoporton belül az általános rendeltetésű ipari gép és a közúti jármű kivitelének volumene némileg, a behozatalé jelentős mértékben meghaladta az átlagot. Az első termékkör export- és importnövekményében az autóiparhoz szükséges alkatrészek, az utóbbinál a személygépkocsi-forgalom játszanak meghatározó szerepet.

Dinamikusan bővült a híradás-technikai hangrögzítő és -lejátszó készülék mindkét irányú forgalmának volumene, melyet döntően a mobiltelefon-gyártással kapcsolatos kereskedelem határoz meg. A feldolgozott termékek kivitelének és behozatalának volumene több mint 22%-kal volt magasabb, mint egy évvel ezelőtt. A gyógyszer és gyógyszerészeti termék exportjának volumene közel felével, az importé mintegy ötödével emelkedett. A kivitelben az új tagországok a főbb partnereink. A gumigyártmány, a színesfém és egyéb fémtermék mindkét irányú, illetve a szakmai tudományos ellenőrző műszer exportvolumenének dinamikus bővülése továbbra is a gépipari megrendeléseknek köszönhető. A tavaly augusztus óta tartó csökkenést követően 2011. januárban az energiahordozók importvolumene 20%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A növekedést elsősorban a kőolaj beszerzésének bázisidőszaki szinthez viszonyított több mint két és félszeres megugrása okozta. Ezzel ellentétes irányú volt a természetes és mesterséges gáz behozatalának alakulása, melynek volumene jóval
a negyedével csökkent.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek export- és importvolumene 2011 első hónapjában közel ötödével múlta felül az egy évvel ezelőtti igen alacsony bázisidőszaki szintet. A kivitel mintegy harmadát képviselő gabona és gabonakészítmény exportjának volumene átlag alatti, de kétszámjegyű növekedést mutatott a kukoricakiszállítások exportnövekményének köszönhetően. Dinamikusan nőtt a tej és tejtermék, valamint a hús és húskészítmény mindkét irányú forgalmának volumene, ez utóbbi importjában a lengyel sertéshús-behozatal volt meghatározó.

Az Európai Unióba irányuló kivitel és az onnan érkező behozatal volumene 2011. januárban 19, illetve 22%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Külkereskedelmi egyenlegünk aktívuma az unió egészét nézve 34 milliárd forinttal javult, nagyrészt az új tagállamok vonatkozásában. Az EU-n kívüli országokba irányuló export volumene 30%-kal bővült, az importé 24%-kal haladta meg az elmúlt évi bázisszintet. Külkereskedelmi forgalmunk hiánya 165 milliárd forint volt, 47 milliárd forinttal több, mint az elmúlt évben. Az EU-n kívüli európai országokkal szemben az egyenleg mintegy 53 milliárd forinttal romlott, elsősorban a megnövekedett kőolajimport miatt.