Lopta az áramot az eladó? Ellenőrizd a mérőóra sértetlenségét!

Milliós bírság is kinézhet annak, aki nem megfelelően vételezi a különféle cégek által bekötött közműveket. Itt lista arról, hogy mi szabálytalan és mit tehet a szolgáltató az ellenőrzéskor. Ne higgyen az ellenőröknek, csak ha hitelt érdemlően igazolták magukat. És ingatlanvásárláskor ellenőrizze a mérőórák sértetlenségét is!

Mikor merülhet fel a szabálytalan vételezés? Akkor, ha a fogyasztó eltávolítja, meghamisítja, megrongálja a készülék vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit, és ezáltal lehetővé válik a méretlen vételezés (lopás) műszaki feltétele. Akkor is megbüntethető, ha nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát, továbbá méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást, a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer megbontásával vagy megkerülésével. És természetesen ha annyira renitens, hogy a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre vagy visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.

A szolgáltató bármikor ellenőrizhet

Mivel a fogyasztásmérő berendezés az ún. elosztói vezetékhálózatot üzemeltető szolgáltató tulajdona, a szabálytalan vételezések felderítése érdekében a felhasználási helyeken a szolgáltató ellenőrzéseket végezhet, amely során a fogyasztó köteles együttműködni. A szolgáltatónak arra is joga van, hogy az ellenőrzéseket előzetes bejelentés nélkül végezze vagy egyéb helyszíni szerelési tevékenységhez kapcsolja, mint például a hibaelhárítás, a mérőcsere vagy a kikapcsolás. Az ellenőrzést a felhasználó, annak képviselője vagy független tanú jelenlétében lehet lefolytatni, és a felhasználónak biztosítania kell a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést. Az ellenőrzést a felhasználó nem akadályozhatja meg.

Ha a fogyasztásmérővel vagy a mérési rendszerrel kapcsolatban a szolgáltató ellenőrei a szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, kötelesek azt a jegyzőkönyv mellett fényképekkel is dokumentálni, illetve kötelesek a fogyasztásmérő leszereléséről is gondoskodni. A berendezést a szolgáltató ellenőreinek be kell csomagolniuk, a csomagolást aláírásával Önnek és az ellenőröknek is hitelesíteniük kell. Amennyiben a mérési rendszer állapota lehetővé teszi, a szolgáltató gondoskodik új mérő felszereléséről.

Mire jogosult a felhasználó az ellenőrzés során?

Az ellenőrzés előtt a felhasználónak jogában áll felkérni az ellenőröket, hogy igazolják magukat és tájékoztatást adjanak az ellenőrzés céljáról. Érdemes az ellenőrzés során folyamatosan jelen lenni és figyelemmel kísérni az ellenőrök tevékenységét. A fogyasztó az ellenőrzésről készülő jegyzőkönyvben megteheti észrevételeit az ellenőrzéssel kapcsolatban, és nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e a jegyzőkönyvben foglaltakkal, illetve elismeri vagy sem a szabálytalan vételezést. A jegyzőkönyvet figyelmesen olvassa végig, ugyanis azt – egyet nem értése esetében is – kötelessége aláírni. A jegyzőkönyv egy példányát a szolgáltató.

Amennyiben a szolgáltató által megállapított szabálytalan vételezést Ön nem ismeri el, illetve vitatja a kötbér kiszabását, panaszával először a szolgáltatóhoz kell fordulnia. Beadványára a szolgáltatónak 15 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg, vagy az elutasító válasszal Ön nem ért egyet, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hitavalhoz (MEKH) fordulhat panaszával.

Ha ingatlant veszünk, vagy bérelt ingatlanba költözünk, érdemes alaposan meggyőződni a villany- gáz- és vízórák sértetlenségéről. Nem árt, ha az ingatlanban található fogyasztásmérők állapotát a későbbiekben is legalább havonta egyszer felmérjük. A megrongálódott vagy szándékosan megpiszkált órák után nemcsak súlyos büntetés jár, de veszélyesek is.

A MEKH) számos olyan panasszal találkozik, melyek a szolgáltatók által megállapított, úgynevezett szabálytalan vételezéssel kapcsolatosak. A fogyasztásmérők, a mérési- és vezetékrendszer, a plombák véletlen megrongálódása vagy szándékos manipulálása nemcsak drága mulatság, de életveszélyes is lehet. Ha a szolgáltató (villamos energia-, földgáz-, víziközműszolgáltató) szabálytalan vételezést állapít meg kötbér, illetve a felmerült költségek megfizetésére szólíthatja fel a fogyasztót. Az ingatlanokban elhelyezett fogyasztásmérő rendszerek működésébe ezért nem tanácsos beavatkozni, sőt érdemes havonta ellenőrizni, hogy a berendezések sértetlenek és megfelelően működnek-e.

Óvja mérőóráit

Fontos tudni, hogy a fogyasztásmérők ugyan a szolgáltatók tulajdonában vannak, de azok megóvása a fogyasztó kötelezettsége. Védje meg a készülékeket a környezeti, mechanikai hatásoktól, a külső hozzáféréstől. Ne engedje, hogy az Ön mérési rendszerén, vezetékrendszerén, illetve a fogyasztásmérőn illetéktelen személyek beavatkozást végezzenek. Amint észleli, hogy a készüléken rendellenesség történt – hiányoznak a plombák, megsérült vagy eltűnt a mérő stb. –, késlekedés nélkül jelezze szolgáltatójának és a rendőrségnek! Amennyiben a fogyasztásmérőn hibát észlel, ne próbálja megjavítani, hanem azonnal hívja a szolgáltató hibabejelentő szolgálatát. Előzze meg a fogyasztásmérő sérülését vagy szennyeződését, felújításkor vagy takarításkor ne fesse le, ne csiszolja és ne súrolja!

A cikk forrása: MEKH