hirdetés

Ne tántorítsa el az elővásárlási jog, ha lakást venne!

Osztatlan közös tulajdonú épületben lévő lakás vásárlása esetén elővásárlási joga van a tulajdonostársaknak, azonban a jogosultság társasház esetén is fennállhat. De ez nem kell, hogy megijessze Önt, ha vásárolni akar egy lakást ott. 

Ha olyan lakást kíván megvásárolni, amely nem minősül társasházi lakásnak, a tulajdonostársak mint elővásárlási jogosultak vételi ajánlatról való értesítése köti a szerződő feleket. Társasházi lakás vásárlása esetén is fennállhat ez a kötelezettség, erről elsősorban a lakás és a társasház tulajdoni lapjáról győződhetünk meg, de ellenőrizni kell a ház alapító okiratát is, ugyanis előfordulhat, hogy a jogosultságot nem jegyezték be az ingatlan-nyilvántartásba.

Az elővásárlási jog annyit tesz, hogy a jogosult a vevő által ajánlott vételáron, őt megelőzve jogosult az ingatlan megvételére. Amennyiben vannak elővásárlási jogosultak, főszabály szerint be kell szerezni a lemondó nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy nem kívánják megvenni az ingatlant a vevő által ajánlott vételáron. Vannak azonban olyan esetek, amikor e lemondó nyilatkozatokat nem kötelező beszerezni és mellékelni a kérelemhez.

A jogszabály ugyanis kimondja, hogy ha a lemondó nyilatkozatok beszerzése a jogosult tartózkodási helye vagy más körülményei miatt rendkívüli nehézséggel vagy számottevő késedelemmel járna, az új tulajdonos az elővásárlási jogosultak nyilatkozata nélkül is bejegyezhető az ingatlan-nyilvántartásba. Ehhez azonban a szerződő felek közös nyilatkozata szükséges, melyben a rendkívüli nehézséget vagy a számottevő késedelmet valószínűsítő tényeket meg kell jelölni.

Felmerül a jogos kérdés, hogy milyen esetekben állhat fenn a rendkívüli nehézség vagy a számottevő késedelem. Mit kell igazolni ahhoz, hogy a földhivatal bejegyezze a tulajdonjogot? Azt gondolnánk, hogy ha a jogosult életvitelszerűen külföldön él, az önmagában már elég annak igazolására, hogy a lemondó nyilatkozat beszerzése rendkívüli nehézséggel járhat. Az elővásárlási jogosultsággal kapcsolatos irányadó eseti döntés alapján azonban igazolni kell a földhivatal felé, hogy a külföldön tartózkodó jogosult ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett belföldi címére postai úton megkísérelte az eladó az értesítést, amely értesítés kézbesítés nélkül, „elköltözött” jelzéssel, tehát igazolható módon érkezett vissza a feladóhoz.

Egy másik irányadó döntés alapján pedig az a tény, hogy a tulajdonosok száma kilencnél több, már valószínűsíti, hogy a nyilatkozatok beszerzése rendkívüli nehézséggel járna – tehát a földhivatal előtt eredményesen hivatkozhatunk arra, hogy az elővásárlási jogosultak nagy száma miatt a kiértesítésük kötelezettsége alól mentesülnek a felek. Az elővásárlási jogosultak nyilatkozatának beszerzésével kapcsolatban minden esetben meg kell vizsgálni a konkrét körülményeket, és mérlegelni, hogy azok beszerzésétől el lehet-e tekinteni.

Szerzőnk Dr. Molnár Gergő Zsolt ügyvéd, a Jogado Blog szakértője

Ecovis Hungary Legal, ecovis.hu