Majdnem mindegy kinek a nevére szól a felújítási számla…

Az otthonokra szóló felújítási támogatás elszámolásához bármelyik házastárs nevére kiállítható a számla, ha együttesen nyújtották be az igénylést – közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a minap Facebook oldalán.

Az ördög a részletekben van, ás már áprilisig több mint háromezer család igényelte a 2022 végéig elérhető 50%-os, legfeljebb 3 millió forinto sotthonfejújítási támogatást, akár már egy eltartott gyerek esetén is.

Novák Katalin a közösségi oldalán a minap az otthonfelújítási támogatással kapcsolatos megkeresésekre válaszolt. A miniszter azt mondta, nem jelent problémát az sem, ha egy számla a férj, egy másik pedig a feleség nevére szól.

Egy másik, szintén számlázással kapcsolatos kérdésre azt mondta, elfogadható megoldás, ha például egy asztalos az anyagköltség számláját a saját nevére állíttatja ki, ha azt később “továbbszámlázza” a támogatást igénylők nevére.

Mint ismert otthonfelújítási támogatás rengeteg célra felhasznűlható, szinte mindnere, ami egy ház vagy lakás állandó eleme, része marad, hasonlóan ahhoz, ahogyan ezt a lakástakarék szerződéseknél megszokhattuk.

A támogatás így – sok minden más mellett – terasz kiépítésére, kibővítésére is felvehető, és még a korlát kialakítása is elszámolható – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter egy újabb kérdésre a Facebook-oldalán.

Emlékeztetőül a támogatás számlával történő igazolásának fő szabályai:

Mi és hogyan fogadható el számlaként?

Természetesen csak a meghatározott, támogatott tevékenységekre szóló számla jöhet szóba (lásd a korábbi cikkünket), amely

  1. az igénylő – vagy az egyik igénylő – saját nevére szól, és
  2. az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított (azaz szabályos magyar áfás-számla), melyet az azt kiállító vállalkozó a jogszabály szerint a NAV-nak elektronikusan lejelentett.
  3. újabban az adóazonosító jel (köznyelven: adószám) megadása lehet szükséges a magánszemélyek esetén is, így az a legbiztosabb, ha a jogosult igénylő neve, címe (ami az adott, felújítással érintett ingatlan legyen mindenképp), mellett a magánszemély adóazonosítóját is ráíratjuk minden számlára.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj (munkadíj) 50-50%-os arányban szerepelhet.

Érdekes és talán meglepő is, hogy a lakástakarék-pénztárnak már benyújtott, de megfelelő időszakban kiállított (azaz 2021-2022-es) számlák is benyújthatók a támogatás lehívásához, ugyanakkor a CSOK-ban már elszámolt számlák nem!

Szerencsére a lakástakarék-pénztárak mindig visszaküldik az eredeti számlákat. Mert a kincstárnak is természetesen az eredeti számlákat kell majd beküldeni. Talán mondani sem kell, hogy magunknak előtte érdemes lefénymásolni a számlákat, hiszen azok könnyen elveszhetnek, miközben igen nehezen pótolhatók, különösen sok apró számla esetén.

Határidők

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelmet a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen vagy postai úton vagy személyesen egy kormányablaknál.

A támogatás utólagosan, minden elszámolni kívánt számla kifizetése után igényelhető.

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár 30 napon belül bírálja el, ellenőrzi a támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét.  Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő bankszámlájára.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja a támogatásnak a kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

További részletek:

https://magazin.otthonterkep.hu/2021/03/04/otthonfelujitasi-tamogatas-az-igenyles-szabalyai-igy-kapd-meg-biztosan-a-tamogatast/