Kötelező lesz a magánszállások hivatalos minősítése is!

A vendégek értékelései helyett már egy kötelező és egy előre meghatározott szempontrendszer szerinti minősítése várja a szállásadókat. A legfrissebb közlönyben megjelent a kormányrendelet, ami részletesen kifejti, hogy minden hazai szálláshely-szolgáltatónak – legyen az magán, vagy kereskedelmi szálláshely – a tevékenységük folytatásához minősíttetni kell magukat – írja a Portfolio.hu. A rendelet továbbá kibővíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) kötelezően regisztráló tevékenységek körét, a szálláshelyek mellett már a turisztikai attrakcióknak és a vendéglátó üzleteknek is regisztrálniuk kell.

Az új rendelet részletesen felsorolja az úgynevezett nemzeti szálláshely-minősítő keretfeltételeit, vagyis, hogy az akár magán, akár kereskedelmi szálláshelyeknek mostantól minősíttetniük is kell magukat, hogy legálisan működhessenek. Röviden összefoglalva a szálláskiadóknak regisztrálniuk kell, minősíttetni magukat, eleget tenni az adatszolgáltatásnak, illetve az ellenőrzéseknek, és a rendelet a szálláshelyközvetítőket is felruházza azzal a joggal, hogy ellenőrizzék az adott szálláshely NTAK számát. A rendelet továbbá tartalmazza, hogy a szálláshelyek mellett már a valamilyen turisztikai attrakciót üzemeltetőknek és a vendéglátó üzleteknek is regisztrálniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK).

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet az alábbiakkal egészül ki, (néhányat felsorolva a kiegészítések közül):

  • A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel, valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.
  • szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamintaz első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni.
  • A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshelyminősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.
  • szálláshely-közvetítő jogosult a NTAK üzemeltetőjét megkeresni annak érdekében, hogy a szálláshely Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát, a szálláshely típusának besorolását ellenőrizze.
  • jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.
  • A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő és a NTAK-ba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki.”

A minősítést a rendelet alapján a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft. fogja végezni.

További részletek:

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210819/megjelent-a-rendelet-a-szallodaknak-es-a-maganszallasoknak-is-kotelezo-minositesen-kell-atesniuk-497102