Törcsvár visszakerült a Habsburg-család leszármazottainak tulajdonába

Visszaadta a román állam a Habsburg-család leszármazottainak tulajdonába a törcsvári
(Bran) várkastélyt. A visszaszolgáltatásra és a várkastély további
adminisztrálására és felhasználására vonatkozó okmányokat pénteken
írták alá a középkori múzeummá átalakított várban.

A Habsburg Domokos nevére szóló visszaszolgáltatási okmányt
román részről a vármúzeum igazgatója, az ingatlan további
gondozására-adminisztrálására vonatkozó megállapodást pedig a román
kormány nevében Adrian Iorgulescu művelődési és vallásügyi
miniszter, valamint a tulajdont birtokba vevő örökös látta el
kézjegyével.

A történelmi műemlékként számon tartott várkastélyban működő
múzeum három évig megmarad a román kultusztárca fennhatósága alatt
működő közintézménynek, amelynek igazgatótanácsába azonban ezentúl
az örökségét átvevő tulajdonosnak is lesz egy képviselője.

Habsburg Domokos, aki Mária egykori román királyné Ilona
(Ileana) nevű leányának a fia, II. Károly volt román király
unokaöccse, megindultságával küszködve, román nyelven mondott
köszönetet mindazoknak a románoknak, akik lehetővé tették számára,
hogy birtokba vehesse jogos örökségét. Emlékeztetett rá, hogy
csaknem hat évtizeddel ezelőtt, tízéves korában volt kénytelen
elhagyni Törcsvárat, amikor a kommunista rendszer hatóságai elűzték
őket az országból. Habsburg Domokos hangoztatta: a várkastély
“mindig megmarad Románia egyik szimbólumának”.

A XIV. század második felében Nagy Lajos magyar király
utasítására az Erdélybe telepített szász közösség által építtetett
várkastély a román turisztika egyik vonzási központjává vált.
Különösen azóta és amiatt, hogy Bram Stoker skót író Drakula című
regényében összefüggésbe hozta Törcsvárat a Drakula-legendával.

A várkastélyt, amely a hozzá tartozó területtel és a rá épített
más ingatlanokkal együtt az idők folyamán Brassó város tanácsának
birtokába jutott, a Cenk alatti város elöljárósága 1920-ban Mária
román királynénak adományozta elismerése jeléül annak, hogy
hozzájárult Erdély Romániával történő 1918. évi egyesüléséhez. Mária
királyné rendbe hozta és berendezte a várkastélyt, majd leányára,
Ilona hercegnőre, II. Károly volt román király leánytestvérére
hagyta örökségként. 1948-ban, a királyi család Romániából történő
kiutasítása után a várkastély a román állam tulajdonába került. A
várat azonban elhanyagolták és kifosztották. A várkastélyt 1956-ban
nyitották meg részlegesen a nagyközönség számára, miután középkori
történeti és művészeti múzeumot létesítettek benne.

A több mint 1200 méter magasságban, egy kiemelkedő sziklabércre
épült törcsvári lovagvár és környéke évtizedeken át a román
történelmi filmek előszeretettel használt forgatási színhelyéül
szolgált. 1987-ben megkezdték a vár restaurálását, amit 1993-ban
befejeztek.