Nagyszabású tervek Kőbányán

Az INTERREG IIIB CADSES MISTER Projekt hét partnere1 2006. november 2. és 3. között Magyarországon találkozik, hogy értékelje az együttműködés eddigi eredményeit. Az Európai Uniós projekt első félévének kitűzött feladata az, hogy minden partner vizsgálja meg saját országának barnamezős területein tapasztalt újrahasznosítási modellek problémáit, lehetséges módozatait és összegezze tapasztalatait egy-egy beszámoló formájába

Budapest, Kőbánya részvétele

A hét partner egyike a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., amely az egykori Kőbányai (Dreher) Sörgyár 1. számú telepének újrahasznosításával vesz részt a programban. A kőbányai projekt uniós támogatását közel két éves előkészítő munka előzte meg. Első lépésben 2005 nyarán az önkormányzat döntött arról, hogy az ipar- és kultúrtörténeti jelentősséggel bíró közel 20 hektáros területet csak egységes koncepció alapján lehet fejleszteni. Ezt követően a koncepció részletes kidolgozásával a testület megbízta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t. Azóta elkészült a projekthez kapcsolódóan a kerületközpont fejlesztési koncepciója is, amely felvételt nyert a főváros középtávú fejlesztési programjába és ennek keretén belül az S1 terület barnamezős rehabilitációs mintaprojekt lett. Jelenleg neves építészirodák és szakértők felkérésével készül a terület részletes programterve.

Az S1 projekt célkitűzései Kőbánya Városközpontjában

Kőbánya történelmi városközpontjában, a Szent László tér intézményi helyzete, és kapcsolódó lakás, iroda és rehabilitációs projektjei, a Mázsa tér intermodális pozíciójára települő bevásárlóközpont és lakás fejlesztés ambíciója mellett harmadik fejlesztési pólusként jelenik meg a sörgyári terület.

A három projektterületen magánpartnerek bevonásával a közeljövőben összességében 500.000 négyzetméteren 3.500 lakás, 60.000 m2 kereskedelem és szolgáltatás, 25.000 négyzetméternyi kulturális beruházás valósul majd meg. A fejlesztések eredményeként a projektek környezetében a közterületek is megújításra kerülnek és a vasúti és villamos közlekedés fejlesztése tekintetében is előrelépéseket terveznek, amelyben a kerület és a főváros együttműködése kulcsfontosságú.

Az S1 projekt az egykori gyártelep környezeti kapcsolatait arányosan kezelő, tájban úszó, un. témapark kialakítását tűzi ki célul, amely szórakoztató, kulturális és lakó funkcióival kiegészíti Kőbánya Városközpont fejlesztéseit és a hely kultúrtörténeti értékkel bíró elemeiből építkezve, az itt található ipari műemlékek felhasználásával egy városi, sőt turisztikai kisugárzásra képes, izgalmas projekté tehető.

Miben segít a MISTER?

A MISTER egy olyan tudáscsere program, amely keretén belül az Unió finanszírozásában nemzetközi tapasztalatokra alapozva nyílik lehetőség a rozsdaövezeti projektek átlátható előkészítésére. A hazai partner a közszféra szerepvállalására és a közösség szempontjából történő legoptimálisabb keretek kialakítására vonatkozó jogi és adminisztratív munkarészt dolgozza majd ki 2007 folyamán.

Az EU-s projekt pontos célja a katonai és ipari területek újrahasznosítására egy új és hatékony transznacionálisan integrált és fenntartható város fejlődési modell kialakítása. A modell iránymutatást ad arra nézve, hogy a városi lepusztult rozsdaövezeteket hogyan lehet egy társadalmi, kulturális és környezeti szempontból értékes, a korszerű igényeknek megfelelő városrésszé alakítani.

Az S1 projekt nemzetközi bemutatkozása

Az S1 projekt nyilvánosságmunkája ezt megelőzően szakai konferenciákon történt, ahol a szélesebb körű bemutatkozás véglegesítése történt. A nemrég zárult (október 23-25.) müncheni Exporeal-on, a Budapest standon történő megjelenést követően az már biztosra vehető, hogy az eddigi előkészítés mind közigazgatási, mind urbanisztikai és módszertani szempontból illeszkedik a MISTER projekt célkitűzéséhez, és az is egyértelmű, hogy az uniós közös tudásalap létrehozásához a kőbányai projekt számos innovációval járul majd hozzá.