Budai fonódó: VEKE válasza Láng Zsoltnak

A Budapesti Városvédő Egyesület, a Greenpeace Magyarország, a Magyar Kerékpárosklub, a Magyar Közlekedési Klub, a Levegő Munkacsoport, és a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) az alábbi nyílt levélben válaszol Láng Zsoltnak, a II. kerület polgármesterének a Budai Fonódó Villamoshálózat projekttel kapcsolatos állításaira.

Érdeklődéssel olvastuk levelünkre válaszát, melyben szakmai egyeztetésről, nyitott, közös gondolkodásról tesz említést. Sajnálatosnak tartjuk, hogy bár azt írja, Ön és a kerületi önkormányzat is támogatja – legalább elvben – a Budai fonódó villamoshálózat nevű projektet, a tapasztalatunk az, hogy Ön leginkább megakadályozni szeretné azt. Köszönjük, hogy összegyűjtötte az eddig igen zavarosan kommunikált kifogásait a projekttel kapcsolatban, igaz, ezekben sok újdonságot nem találtunk, szinte mindegyiket számtalanszor cáfolták már nem csak civil szervezeteink, de a Fővárosi Önkormányzat is. Szomorúan látjuk, hogy Ön több ponton továbbra sem ad hitelt a közlekedéstervezők szakmai érveinek, miközben az Ön érvelésének közlekedésszakmai része nem egy ponton bizonytalan, vagy egyenesen vállalhatatlan.

A tervezők számtalan alkalommal bizonyították már, hogy a projekt az Árpád fejedelem útján semmiféle torlódást nem okoz. Az új rakparti lehajtó átadása óta ugyanis az útvonal szűk keresztmetszete átkerült az Üstökös utcai lámpához, így az esetleges torlódások kizárólag e csomópont miatt, az Árpád fejedelem úti sávok számától függetlenül alakulnak ki. Ha Polgármester Úr ellátogat a helyszínre, akkor láthatja, hogy a sávcsökkentés már a projekttől függetlenül megvalósult: jelenleg a Dél‐Buda felé vezető, illetve a Margit hídra kanyarodó három sáv közül az egyik már most is zárva van a híd felújítása miatt, s annak befejeztét követően buszsávként működik majd tovább. A fonódó projekt tehát ezt a helyzetet nem változtatja meg, mert a villamosok fonódó vágánykapcsolata a híd alatt a tárgyalt egy sáv helyén fog megvalósulni. Az is látható, hogy a híd alatti hat sáv helyett négy is elegendő a forgalom levezetésére, hiszen nincs torlódás. Mivel az Ön által hangoztatott legfontosabb „érv” az, hogy „a közúti kapacitás a Margit híd alatt nem csökkenhet” – kérjük Polgármester Urat, lássa be, hogy ebben a kérdésben nincs igaza.

A Duna‐part Világörökség voltával és az útvonal élhetetlenné válásával kapcsolatos felvetései szintén nem állják ki a gyakorlat próbáját. A Duna‐part jelenlegi nehéz megközelíthetőségét nem a belvárosi rakpartok túlnyomó többségén ma is meglévő villamosok, hanem az alsó rakpartokon futó gyorsforgalmi út okozza. A villamosok egyébként részét képezik a rakpart Világörökségi mivoltának, ezért a városképért aggódni ebben az esetben igen érdekes felvetés Öntől. Saját tapasztalatunk – amit sok idegenvezető is alá tud támasztani –, hogy éppen a rakparti villamosok, illetve az abból menet közben az utasok elé táruló kilátás – az, ami kiemelten vonzza a turistákat. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a Batthyány tér–Margit híd szakaszon 1868 és 1970 között volt felszíni kötöttpályás közlekedés, melyet legkevésbé sem környezetvédelmi okok miatt, hanem kiemelten a parkolóhelyek számának növelése céljából szüntettek meg. A villamoshálózaton tátongó sebet be kell gyógyítani, a Fővárosi Önkormányzat most az egészséges állapotot szeretné visszaállítani, és ezt a lépést civil szervezeteink a legmesszebbmenőkig támogatják.

Fontos megjegyezni, hogy a környező autóbuszvonalak projekt utáni sorsa egy fontos, ám a meglévő villamosvonalak összekötéséhez nem közvetlenül kapcsolódó kérdés. A 86‐os és a többi járat vonalvezetése, sűrűsége még messze nem eldöntött dolog, a hálózat sorsa a projekt megvalósulásáig vita tárgyát képezi. Ebben a vitában természetesen mindenképpen figyelembe kell majd venni a kerületi önkormányzat érveit, de a villamosok összekötéséhez szükséges műszaki fejlesztések elvégzésének engedélyezése ettől a kérdéstől független.

Sokadjára találkozunk az Ön érvelésében a kerékpáros, gyalogos és a közösségi közlekedés „összeengedésének” vélt problémájával, azonban konkrétumokat ezzel kapcsolatban még nem hallottunk. A jelenlegi tervekben mind a kerékpárút, mind pedig a gyalogosok számára elegendő felület áll majd rendelkezésre. A kerékpárút Margit híd alatti átvezetését a felújításkor elkészített új alagút megoldotta.

Levelével ellentétben soha nem volt szó a HÉV és a villamosok összekötéséről. A szentendrei HÉV és a villamosok teljesen eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező és alapvetően más funkciót ellátó közlekedési eszközök, melyek összekötésének szakmailag nincs értelme. Ráadásul a HÉV sűrű közlekedése nem is teszi lehetővé, hogy további járműveket engedjünk a pályájára.

A P R parkolókkal kapcsolatos felvetéseiből számunkra az derül ki, hogy a kerület vezetése számára e fogalom mást jelent, mint amit a hazai és nemzetközi szakirodalom általánosan elfogadott: ez utóbbiak ugyanis a P R alatt olyan parkolóhelyeket értenek, amelyeket a város szélső területein, sőt inkább az agglomerációban, a dugózónán kívül, nagy kapacitású elővárosi vasútvonalak, HÉV‐ek vagy metrók mentén létesítenek. A város belső zónáit feltáró és összekötő, sűrűn megálló járatok esetében a P R parkoló értelmezhetetlen fogalom.

Határozottan vissza kell utasítanunk azon kísérletét, hogy e projekt kapcsán Hagyó Miklós egykori főpolgármester‐helyettest és a VEKÉ‐t egy lapon említse. Az említett rossz emlékű úrnak legfeljebb annyi köze volt a projekthez, hogy nem akadályozta; kikérjük magunknak, hogy a fonódó villamoshálózat terveinek előkészítésében részt vett szakembereket és civil szervezeteket megpróbálja vele összemosni! Éppen a civil szervezetek – köztük a jelen levelet aláíró civil szervezetek közül többen is – játszottak meghatározó szerepet abban, hogy sor került Hagyó Miklós visszaéléseinek feltárására.

A kerékpáros közlekedés megtervezésével valóban felmerültek kifogásolható elemek, azonban ezeket még ki lehet javítani. A Magyar Kerékpárosklub is támogatja a fonódó villamoskapcsolat megteremtését, mert közlekedésszakmai szempontból kiemelkedően fontosnak tartja. A kerékpáros közlekedés kialakításával kapcsolatos részletes álláspontjáról pedig már korábban tájékoztatta Önt.

Összefoglalva, a Budai fonódó villamoshálózat projekt ellen emelt kifogásai nem megalapozottak.

Dorner Lajos elnök, Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
Götz Eszter titkár, Budapesti Városvédő Egyesület
László János elnök, Magyar Kerékpárosklub
Lukács András elnök, Levegő Munkacsoport
Dr. Mészáros Péter elnök, Magyar Közlekedési Klub
Szegfalvi Zsolt igazgató, Greenpeace Magyarország