Átrium irodaház értékesítésének tendere

A Malév Rt. értékesíteni kívánja a 1051 Bp., Roosevelt tér 2. alatt lév? Társasházban a 24491/0/A/2 hrsz. alatt felvett, 3551,91 m2 összterület? Átrium Irodaház 14 szinten tulajdonát.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Nyílt beszerzési eljárásra, meghirdetve a Malév Rt. által

TÁRGY: A Malév Rt. “Átrium” irodaház értékesítésével kapcsolatos feladatok ellátása
Tender száma: 162/143/2004.

A Malév Rt. értékesíteni kívánja a 1051 Bp., Roosevelt tér 2. alatt lév? Társasházban a 24491/0/A/2 hrsz. alatt felvett, 3551,91 m2 összterület? Átrium Irodaház 14 szinten tulajdonát az Alapító Okirat szerint hoozá tartozó helyiségekkel és épületrészekkel. Osztatlan ingatlan értékesítési lehet?ségek feltérképezését, értékesítésre történ? javaslattételt, majd szakmai közrem?ködést vár el a Malév Rt. az értékesítés komplex lebonyolításában.

Ütemezés:
Ajánlati felhívás megjelentetése: 2004. március 11.
Helyszínmegtekintés id?pontok: 2004. március 19, március 25. 10:00 óra
Ajánlattételi határid?: 2004. március 29. 10:00 óra
Bontás id?pontja: 2004. március 29. 10:00 óra
Eredményhirdetés várható id?pontja: 2004. április 15.

A Tender Dokumentáció igénylésére személyesen van lehet?ség az Ajánlattételi Felhívás megjelenésének napjától 9.00 – 14.00 óra között az Ajánlatkér? Budapest, IX. ker., Könyves Kálmán krt. 12-14., Lurdy-ház, II. em., Malév recepció címén, tendervezet? Bucher Viktória, tel.: 235-3183, e-mail: bucher.viktoria@malev.hu.
A Tender Dokumentáció átvételének feltétele a Titoktartási Nyilatkozat cégszer? (aláírási címpéldánnyal igazolt) aláírása illetve a tenderdokumentáció árának befizetését igazoló banki megbízás másolatának átadása. A tender címét és számot a befizetési megbízáson fel kell tüntetni. Ajánlatkér? az Ajánlattev? el?zetes írásbeli kérésére a Titoktartási Nyilatkozatot írásban, a fentiekben megjelölt címen, illetve kapcsolattartóján keresztül (elektronikus formában) az Ajánlattev? rendelkezésre bocsátja. A Tender Dokumentáció átvételér?l az átvev? átvételi igazolást állít ki.

A Tender Dokumentáció ára: 20.000,- Ft + ÁFA, mely összeg a Malév Rt. számlájára utalandó (CIB 10700024-02072609-51100005). A befizetés eredeti banki igazolását – amelyen a tender számát (162/143/2004.) fel kell tüntetni – az ajánlathoz csatolni kell.

Budapest, 2004. március 11.