Százezreket bukhatunk a lakásbiztosítási kárrendezéskor!

Még ha vesszük is a fáradságot arra, hogy a biztosítási szerződésünk részletes feltételeit tüzetesen áttekintsük, a lakásbiztosítási kárbejelentés és a kárrendezés folyamata ugyanúgy komoly kihívások elé állíthatja a gyanútlan igénybe vevőt.

Vegyünk alapul két olyan esetet, mely bárkivel megtörténhet a lakásbiztosítási kárbejelentés és a kárrendezés során.

Gyorskár, az apró biztosítós trükk, melyekkel százezreket is bukhatunk

Teri néni nyugdíjas éveiben egyedül élt kis lakásában, s némi biztonságérzetet adott számára, hogy ingatlanjára biztosítást kötött, melyet sajnos igénybe is kellett vennie: konyhája esőzés miatt ázott be.

A biztosító a bejelentés nyomán felmérte a keletkezett károkat, s jelezte Teréznek, hogy körülbelül milyen kárt mért fel, és hangsúlyozta, hogy amennyiben a megfelelő rubrika kipipálása mellett a jegyzőkönyvet az idős hölgy aláírja, ezt az összeget néhány napon belül folyósítják is részére.

A gyors rendezés reményében Teréz alá is írta a kapott dokumentumot, és hét végére meg is kapta a megbeszélt összeget.

Utóbb azonban a hozzá rendszeresen járó, megbízható kőműves és festő szakemberrel folytatott egyeztetés alatt szembesült vele: a tényleges kár és annak helyreállítása a teljesített összeg sokszorosát teszi majd ki!

Ám amikor az erre vonatkozó igényét a biztosítónak jelezte, a társaság felhívta figyelmét arra, hogy a gyorskár elfogadásával vállalta azt is, hogy további igényt ebből a káreseményből eredően nem támaszt.

Az erre utaló figyelmeztetés az általa aláírt jegyzőkönyv alján szerepel apróbb betűvel. Ezt azonban nem csak Teri néni, de az emberek nagyon nagy többsége soha nem volvassa végig – mély tisztelet a kevés kivételnek…

Mielőtt tehát elfogadjuk a kecsegtető ajánlatot, érdemes alaposan átolvasni, milyen „árat” kell ezért fizetnünk, hiszen az ilyen és ehhez hasonló vállalások jelentős akadályát képezik a további sikeres igényérvényesítésnek. Tekintettel arra, hogy a figyelmeztetés az aláírandó dokumentumon megjelenik, jogszabálysértés sem történik. Ezt követően pedig nem sokat tehetünk.

Számít a szóhasználat is?

Katalin és kis családja örömmel költöztek vidékre, s mindössze egy alkalommal érte őket kellemetlenség: a kora tavaszi viharos időjárás megrongálta az ingatlant, aminek következtében beázott a házhoz tartozó pince.

Katalin természetesen fényképekkel dokumentálva, minden részletre kiterjedően bejelentette igényét a biztosítónak, melyben kifejezte abbéli aggodalmát is, hogy a sok esőzés a telek dombos részén vélhetően a talaj süllyedését vagy elcsúszását is okozhatta.

A biztosító szűkszavú válaszában mindössze annyiról tájékoztatta, hogy a talaj megsüllyedéséből eredő károk kizárt kockázati eseményeknek minősülnek. Szerencsére Katalin hamar felismerte, hogy a kommunikáció félresiklott, és egyértelműen jelezte a biztosítónak, hogy igénye alapvetően nem a föld megcsúszásából ered.
Noha ez alkalommal a félreértést sikerült tisztázni, ennek is több hetes átfutási ideje volt, s lassította a kárrendezés folyamatát.

Legyünk tehát körültekintők tehát már az igényünk bejelentésekor is!

Cikkünk szakértő szerzője a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogtanácsosa, dr. Heinrich Renáta