Átvehetem az adósom ingatlanát a végrehajtásban?

Kevesen tudják, hogy az ingatlanra vezetett végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérőnek lehetősége van arra, hogy a második sikertelen árverést követően „átvegye” az ingatlant az ingatlan becsértéke 50%-nak, lakóingatlan esetében a becsérték 70%-nak, illetve fogyasztóval kötött szerződésen alapuló követelés esetében pedig a becsértéknek megfelelő átvételi ár ellenében.

A második árverés sikertelenségének tényéről a végrehajtó 15 napon belül értesíti a végrehajtást kérőt és 15 napos határidőt biztosít a részére az átvételre vonatkozó nyilatkozat megtételére. Persze amennyiben több végrehajtást kérő van, akkor elektronikus átvételi eljárásra kerül sor, ahol ugyanúgy licitálni lehet és a legmagasabb átvételi ajánlattal lehet az ingatlant átvenni.

Amennyiben eredményes ingatlan átvételi eljárásra kerül sor, az átvételi ár 50%-nak megfelelő összeget a végrehajtást kérő beszámíthatja követelésébe. Az átvételi ár fennmaradó 50%-át, illetve, ha a követelésének összege nem éri el az átvételi ár 50%-át sem, akkor az 50%-ig terjedő különbözetet is köteles befizetni a nyertes végrehajtást kérő, amelyből a végrehajtási költségek és a többi végrehajtást kérő követelésének kielégítését követően, utolsóként részesülhet.

Az átvételi ár feléig terjedő összegű követeléssel rendelkező hitelezők esetében ez nem jelent változást a jelenlegi helyzethez képest, ők továbbra is teljes követelésüket beszámíthatják, a jogszabály kizárólag azokat korlátozza, akik nagyobb összegű követeléssel rendelkeznek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha például egy lakóingatlan becsértéke 20 millió forint, amelyet alapesetben a becsérték 70%-nak megfelelő, azaz 14 millió forint átvételi ár ellenében lehet átvenni, és a végrehajtást kérő követelése is 14 millió forint, akkor a végrehajtást kérő az átvételi ár 50%-nak megfelelő összeget, azaz 7 millió forintot tud beszámítani.

Az átvétel intézményének célja elsősorban az, hogy az értékesíthetetlen ingatlanok esetében is biztosítson – legalább a hitelezők egy részének – belátható időn belüli megtérülést, és amennyiben egy végrehajtást kérő van, ő licitálás nélkül is, az átvételre vonatkozó nyilatkozatával, és követelése beszámításával meg tudja szerezni az ingatlant.

Szerzőnk dr. Jean Kornél ügyvéd, a Jogadó Blog szakértője

Ecovis Hungary Legal, ecovis.hu